Hans Pieters Bourix is geboren omstreeks 1517. Hans trouwde met Auck Franses (ook wel Anna Hansdr.) Onga.

Kinderen van Hans en Auck:
Jan Hansz. Bourix. Volgt II-a.
Lieupck Hansdr. Bourix, trouwde met Sybe van Peyma. Sybe is een zoon van Worp Sybets van Peyma en Beitske Tsommes Hellinga. Sybe is overleden in 1583. Lieupck en Sybe kregen 4 kinderen.
Jacobus Hansz. Bourix, geboren omstreeks 1544 in Dokkum. Volgt II-b.

II-a Jan Hansz. Bourix, zoon van Hans Pieters Bourix (zie I) en Auck Franses (ook wel Anna Hansdr.) Onga. Jan trouwde met Eelck (Ysk/Idtsche) van Einsingha (Eninga).

Kinderen van Jan en Eelck:
1 Catharina Jans (Trijnke) Bourix

II-b Jacobus Hansz. Bourix is geboren omstreeks 1544 in Dokkum, zoon van Hans Pieters Bourix (zie I) en Auck Franses (ook wel Anna Hansdr.) Onga. Jacobus is overleden op 3 december 1622, ongeveer 78 jaar oud. Jacobus:
(1) trouwde, ongeveer 31 jaar oud, omstreeks 1575 met Jets Gijsberts Ydema/Ysera. Jets is overleden op 6 april 1581.
(2) trouwde, minstens 41 jaar oud, na 1585 met Bauck Jansdr. van Buygers, minstens 39 jaar oud. Bauck is geboren in 1546, dochter van Johan Jacob-Jans van Buygers en Reinsck van Auckema. Bauck is overleden in 1624, 77 of 78 jaar oud. Bauck is weduwe van Ocke Sickes van Graetnia (Gratinga) (ovl. na 1570), met wie zij trouwde omstreeks 1565. Bauck is weduwe van Hette Seerps (Hector) van Aytta (±1546-1576), met wie zij trouwde op 5 november 1570 in Swichum.
Kinderen van Jacobus en Jets:
Catharina Jacobs Bourix. Zij is gedoopt op 20 december 1579. Catharina is overleden op 15 mei 1613 in Leeuwarden,
33 jaar oud. Zij is begraven in Oldehoofsterkerkhof, Leeuwarden. Catharina trouwde, 25 jaar oud, op 30 augustus 1605 in Leeuwarden met Haio Eelcama, 27 of 28 jaar oud. Haio is geboren in 1577. Haio is overleden op 25 mei 1645, 67 of 68 jaar oud.
Ympck Bourix. Ympck is overleden vóór 20 mei 1606. Ympck ging in ondertrouw op 7 oktober 1598 in Leeuwarden metPetrus (Pieter Andries) (Pieter) van Tiara, 39 jaar oud. Pieter is geboren op 18 november 1558, zoon van Johannes van Tiara en Ena Pieters Heixan. Pieter is overleden op 3 juni 1611, 52 jaar oud.
3 Gijsbert van Bouricius, geboren omstreeks 1585 in Leeuwarden. Volgt III-a.
Kinderen van Jacobus en Bauck:
Jantien (Joanna) van Bouricius. Jantien trouwde op 31 juli 1619 in Leeuwarden met Hector van Meynsma, nadat zij op 2 juli 1619 in Leeuwarden in ondertrouw zijn gegaan. Hector is een zoon van Gabbe van Meynsma en Bauck Hettesdr. van Rheen. Hector is overleden op 17 juni 1647.
Hector van Bouricius, geboren in 1592. Volgt III-b.

III-a Gijsbert van Bouricius is geboren omstreeks 1585 in Leeuwarden, zoon van Jacobus Hansz. Bourix (zie II-b) en Jets Gijsberts Ydema/Ysera. Gijsbert is overleden op 30 januari 1618 in Leeuwarden, ongeveer 33 jaar oud. Gijsbert trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 5 januari 1610 in Leeuwarden met Ene Tjaertsd. van Tiara, 20 of 21 jaar oud, nadat zij in 1609 in Leeuwarden in ondertrouw zijn gegaan. Ene is geboren in 1589, dochter van Tjaert (Theodardus) van Tiara en Ydt Jansdr. van Buygers. Ene is overleden op 28 september 1657, 67 of 68 jaar oud. Ene trouwde later op 9 augustus 1621 in Leeuwarden met Horatius (Hoyte) van Meynsma (1590-1646).

Kinderen van Gijsbert en Ene:
Johannes van Bouricius Van Tiara, geboren omstreeks 1612. Volgt IV-a.
2 Jetscke van Bouricius, geboren op 8 mei 1614. Jetscke is overleden op 23 februari 1687 in Leeuwarden, 72 jaar oud. Zij is begraven op 4 maart 1687 in Oldehoofsterkerkhof, Leeuwarden. Jetscke trouwde, 17 jaar oud, op 27 januari 1632 in Leeuwarden met Andreas Huyberts Cathius, 31 jaar oud, nadat zij op 16 januari 1632 in Leeuwarden in ondertrouw zijn gegaan. Andreas is geboren op 25 december 1600. Andreas is overleden op 12 april 1668, 67 jaar oud.
Yda van Bouricius, geboren op 5 oktober 1616.

III-b Hector van Bouricius is geboren in 1592, zoon van Jacobus Hansz. Bourix (zie II-b) en Bauck Jansdr. van Buygers. Hector is overleden op 3 januari 1636 in Franeker, 43 of 44 jaar oud. Hector trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 19 juli 1618 met Hauckje Gelliusd. van Hillama, 18 of 19 jaar oud, nadat zij op 27 juni 1618 in Leeuwarden in ondertrouw zijn gegaan. Hauckje is geboren in 1599, dochter van Gellius van Hillama en Auckjen van Haersma. Hauckje is overleden op 11 december 1669, 69 of 70 jaar oud. Zij is begraven in Leeuwarden.

Kinderen van Hector en Hauckje:
Eelckje van Bouricius. Zij is gedoopt op 9 mei 1619 in Leeuwarden. Eelckje is overleden op 2 april 1682 in Leeuwarden, 62 jaar oud. Eelckje trouwde, 15 jaar oud, op 25 januari 1635 in Leeuwarden met Epeus van Glinstra, 28 jaar oud, nadat zij op 27 december 1634 in Leeuwarden in ondertrouw zijn gegaan. Epeus is een zoon van Vincent Ypckesz. van Glinstra en Maeycke Watsesdr.. Hij is gedoopt op 20 augustus 1606. Epeus is overleden op 17 augustus 1677, 70 jaar oud. Hij is begraven in Blessum.
Lutscke (Lucia) van Bouricius, geboren op 4 mei 1623 in Franeker. Lutscke is overleden op 28 januari 1692 in Leeuwarden, 68 jaar oud. Zij is begraven op 9 februari 1692 in Dronrijp.

Lutscke:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 7 mei 1643 in Leeuwarden met Eelco van Glinstra, 34 jaar oud. Eelco is een zoon van Vincent Ypckesz. van       Glinstra en Maeycke Watsesdr.. Hij is gedoopt op 16 november 1608 in Leeuwarden. Eelco is overleden op 22 september 1667, 58 jaar oud. Hij is begraven in Dronrijp.
(2) trouwde, 46 jaar oud, op 30 januari 1670 in Deinum met Willem van Viersen, 48 jaar oud. Willem is geboren op 25 november 1621 in Leeuwarden, zoon van Matthias van Viersen en Clara Mellinga. Willem is overleden op 12 januari 1678 in Leeuwarden, 56 jaar oud. Hij is begraven in Westerkerk. Willem is weduwnaar van Cunira de Blocq van Scheltinga (1630-1657), met wie hij trouwde op 14 februari 1647 in Leeuwarden.

Johannes van Bouricius, geboren op 4 mei 1623. Johannes is overleden op 9 januari 1671 in Leeuwarden, 47 jaar oud. Hij is begraven in Jacobijnerkerk, Leeuwarden. Johannes bleef ongehuwd.
Gellius van Bouricius. Hij is gedoopt op 2 januari 1628. Gellius is overleden op 11 november 1654 in Bergum, 26 jaar oud. Hij is begraven in Bergum.
Jacobus van Bouricius, geboren in 1629. Volgt IV-b.

IV-a Johannes van Bouricius Van Tiara is geboren omstreeks 1612, zoon van Gijsbert van Bouricius (zie III-a) en Ene Tjaertsd. van Tiara. Johannes trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 27 januari 1632 in Leeuwarden met Johanna Heinsingh, nadat zij op 16 januari 1632 in Leeuwarden in ondertrouw zijn gegaan.

Kind van Johannes en Johanna:
1 Amarentia van Bouricius, geboren na 1632. Amarentia bleef ongehuwd.

IV-b Jacobus van Bouricius is geboren in 1629, zoon van Hector van Bouricius (zie III-b) en Hauckje Gelliusd. van Hillama. Jacobus is overleden op 29 december 1672, 42 of 43 jaar oud. Jacobus trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1654 met Sijtscke / Cicilia Johannesdr. van Crack, ongeveer 19 jaar oud, nadat zij op 22 april 1654 in ondertrouw zijn gegaan. Sijtscke is geboren omstreeks 1635, dochter van Johannes van Crack en Ansck van Lycklama. Sijtscke is overleden omstreeks 1678, ongeveer 43 jaar oud.

Kinderen van Jacobus en Sijtscke:
1 Gellius Hillama van Bouricius. Volgt V-a.

2 Hector van Bouricius, geboren in 1660 in Terband. Hector is overleden op 5 september 1705 in Oudeschoot, 44 of 45 jaar oud. Hij is begraven in Terband. Hector bleef ongehuwd.
3 Janke Bouritius, geboren vóór 1667. Janke is overleden vóór 27 november 1698. Janke trouwde, minstens 20 jaar oud, op 19 juni 1687 in Leeuwarden met Sytse Rommerts Wittinga, 32 jaar oud. Sytse is geboren op 28 januari 1655, zoon van Rommert Cornelis Wittinga en Imk Folkes. Hij is gedoopt op 28 januari 1655 in Rinsumageest. Sytse is overleden op 18 februari 1733, 78 jaar oud. Sytse trouwde voorheen op 13 april 1684 in Leeuwarden met Antie Pieters. Sytse trouwde later op 27 november 1698 in Leeuwarden met Aaltje Hendriks (ovl. 1735).
4 Ansckje van Bouricius, geboren op 28 juli 1669. Ansckje is overleden op 1 november 1693, 24 jaar oud. Ansckje trouwde, 23 jaar oud, op 5 februari 1693 in Jelsum met Johannes Lodewijk Doys, 23 jaar oud, nadat zij op 27 januari 1693 in Leeuwarden in ondertrouw zijn gegaan. Johannes is geboren op 28 juli 1669 in Nijland, Wymnritseradeel. Johannes is overleden op 27 september 1702, 33 jaar oud. Johannes trouwde later op 25 december 1698 in Jelsum met Maria Sjoerdsdochter van Boelens (1671-1751).
5 Johannes Crack van Bouricius, geboren vóór 13 januari 1678. Volgt V-b.

V-a Gellius Hillama van Bouricius, zoon van Jacobus van Bouricius (zie IV-b) en Sijtscke / Cicilia Johannesdr. van Crack. Gellius is overleden omstreeks 1714 in Terband. Gellius trouwde op 17 december 1706 in Leeuwarden met Cecilia Charlotta Louisd. Paen, 21 jaar oud. Zij is gedoopt op 1 maart 1685 in Leeuwarden.

Kind van Gellius en Cecilia:

1 Elisabeth Louïsa Hillama van Bouricius, geboren in 1709. Elisabeth is overleden op 8 april 1727 in Leeuwarden, 17 of 18 jaar oud.

V-b Johannes Crack van Bouricius is geboren vóór 13 januari 1678, zoon van Jacobus van Bouricius (zie IV-b) en Sijtscke / Cicilia Johannesdr. van Crack. Johannes is overleden op 27 maart 1700, minstens 22 jaar oud. Johannes trouwde, op 13 januari 1678 in Terband met Catharina de Blocq van Scheltinga, 21 jaar oud. Catharina is geboren op 17 oktober 1656, dochter van Daniël de Blocq van Scheltinga en Martha van Kinnema. Catharina is overleden op 4 mei 1739, 82 jaar oud. Zij is begraven op 13 mei 1739 in Jacobijnerkerk, Leeuwarden.

Kinderen van Johannes en Catharina:

1 Jacobus van Bouricius, geboren in 1679. Volgt VI.
2 Cecilia Bouritius, geboren vóór 1704. Cecilia ging in ondertrouw op 22 november 1704 in Franeker met Jurjan Jacobs.

VI Jacobus van Bouricius is geboren in 1679, zoon van Johannes Crack van Bouricius (zie V-b) en Catharina de Blocq van Scheltinga. Hij is gedoopt op 11 april 1680 in Terband. Jacobus is overleden op 5 november 1714, 34 of 35 jaar oud. Jacobus trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 19 april 1704 in Terband met Wisckje de Blocq van Scheltinga, 18 jaar oud. Wisckje is geboren op 22 januari 1686, dochter van Martinus de Blocq van Scheltinga en Jetske Wiskje Broersma. Zij is gedoopt op 24 januari 1686 in Leeuwarden. Wisckje is overleden op 29 januari 1748 in Leeuwarden, 62 jaar oud.

Kinderen van Jacobus en Wisckje:

1 Martha Cecilia van Bouricius, geboren op 16 april 1705. Martha is overleden op 9 februari 1742 in Leeuwarden, 36 jaar oud. Martha trouwde, 17 jaar oud, op 26 april 1722 met Arent Aulus Hectors van Haersma, 20 jaar oud. Arent is een zoon van Hector Livius van Haersma en Titia van Bosma. Hij is gedoopt op 11 januari 1702 in Leeuwarden. Arent is overleden op 16 juni 1737 in Buitenpost, Achtkarspelen, 35 jaar oud.
2 Joannes Crack van Bouricius. Hij is gedoopt op 20 maart 1707 in Terband.
3 Martinus van Bouricius, geboren op 1 januari 1708 in Terband. Volgt VII-a.
4 Johannes (Johannes) Crack van Bouricius. Hij is gedoopt op 16 februari 1710 in Terband. Johannes is overleden op 12 april 1742 in Heerenveen, Schoterland, 32 jaar oud. Johannes bleef ongehuwd.
5 Catharina Jetskia van Bouricius, geboren op 9 augustus 1711 in Terband. Catharina trouwde, 21 jaar oud, op 17 mei 1733 in Buitenpost, Achtkarspelen met Cornelius Hector Livius van Haersma, 30 jaar oud. Cornelius is geboren op 19 februari 1703, zoon van Hector Livius van Haersma en Titia van Bosma. Hij is gedoopt op 21 februari 1703 in Leeuwarden. Cornelius is overleden op 30 maart 1783 in Drachten, Smallingerland, 80 jaar oud.
6 Hendrik van Bouricius, geboren op 9 augustus 1711.
7 Daniël de Blocq van Bouricius, gedoopt op 29 januari 1713 in Terband. Volgt VII-b.
8 Cornelius Livius van Bouricius, geboren omstreeks 1714 in Buitenpost, Achtkarspelen. Volgt VII-c.

VII-a Martinus van Bouricius is geboren op 1 januari 1708 in Terband, zoon van Jacobus van Bouricius (zie VI) en Wisckje de Blocq van Scheltinga. Martinus is overleden op 1 juli 1755 in Heerenveen, Schoterland, 47 jaar oud. Martinus trouwde, 24 jaar oud, op 16 september 1732 in Beetsterzwaag met Romelia Margaretha Augustinusd. Lijklama á Nijeholt, 23 jaar oud. Romelia is geboren op 14 januari 1709. Romelia is overleden op 7 september 1774, 65 jaar oud.Kinderen van Martinus en Romelia:

1 Dido Cecilia (Dedje) van Bouricius, geboren op 3 januari 1732 in Heerenveen, Schoterland. Dido is overleden op 1 juli 1784 in Leeuwarden, 52 jaar oud. Dido trouwde, 32 jaar oud, op 11 maart 1764 in Leeuwarden met Edo Alma Bernardus van Idema, 35 jaar oud, nadat zij op 17 februari 1764 in ondertrouw zijn gegaan. Edo is geboren in Heerenveen, Schoterland. Hij is gedoopt op 22 december 1728 in Leeuwarden.
Dochter Agatha Cecilia Bouricius van Idema trouwt met Gerlacus Buma. De zus van Gerlacus, Bodina, trouwt met
Louis Gerard Bouricius van de Deventer familie Bouricius.
2 Wisckje Martinusd. van Bouricius, geboren op 1 april 1734. Wisckje is overleden op 20 maart 1768 in Leeuwarden, 33 jaar oud. Wisckje trouwde, 21 jaar oud, op 25 januari 1756 met Cornelis Martinus van Haersma, 26 jaar oud. Cornelis is geboren op 28 juni 1729 in Leeuwarden, zoon van Arent Aulus Hectors van Haersma en Martha Cecilia van Bouricius (zieVI,1). Hij is gedoopt op 6 juli 1729 in Leeuwarden. Cornelis is overleden in 1795 in Dronrijp, 65 of 66 jaar oud.

VII-b Daniël de Blocq van Bouricius, zoon van Jacobus van Bouricius (zie VI) en Wisckje de Blocq van Scheltinga. Hij is gedoopt op 29 januari 1713 in Terband. Daniël is overleden op 1 juli 1768 in Breevoort, 55 jaar oud. Daniël trouwde, 26 jaar oud, op 6 november 1739 in Leeuwarden met Maria Helena Ryniersd. van Kuffelaar, 28 jaar oud, nadat zij op 6 november 1739 in Leeuwarden in ondertrouw zijn gegaan. Maria is geboren op 8 januari 1711. Maria is overleden op 1 januari 1770 in Leerdam, 58 jaar oud.VII-c Cornelius Livius van Bouricius is geboren omstreeks 1714 in Buitenpost, Achtkarspelen, zoon van Jacobus van Bouricius (zie VI) en Wisckje de Blocq van Scheltinga. Cornelius is overleden op 26 november 1757 in Buitenpost, Achtkarspelen, ongeveer 43 jaar oud. Cornelius trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 20 september 1739 in Rijperkerk met Elske Willem-Liviusd. (Elske) van Viersen, 17 of 18 jaar oud. Elske is geboren in 1721 in Leeuwarden, dochter van Willem Livius van Viersen en Christina de Blocq van Scheltinga. Zij is gedoopt op 30 juli 1721 in Leeuwarden. Elske is overleden op 19 september 1780 in Driesumerterp, 58 of 59 jaar oud.

Kinderen van Cornelius en Elske:

1 Jacobus van Bouricius, geboren op 23 juli 1740. Hij is gedoopt op 29 juli 1740 in Buitenpost, Achtkarspelen. Jacobus is overleden op 27 september 1752, 12 jaar oud.
2 Christina van Bouricius. Zij is gedoopt op 6 augustus 1741 in Buitenpost, Achtkarspelen.
3 Wisckje van Bouricius, geboren op 6 september 1742 in Buitenpost, Achtkarspelen. Zij is gedoopt op 9 september 1742 in Buitenpost, Achtkarspelen. Wisckje is overleden op 5 augustus 1795 in Leeuwarden, 52 jaar oud. Zij is begraven op 11 augustus 1795 in Westerkerk, Leeuwarden. Wisckje trouwde, 21 jaar oud, op 17 juni 1764 in Jacobijnerkerk, Leeuwarden met Martinus Daniël de Blocq van Scheltinga, 27 jaar oud, nadat zij op 2 juni 1764 in Leeuwarden in ondertrouw zijn gegaan. Martinus is geboren op 26 oktober 1736 in Leeuwarden, zoon van Daniel de Blocq van Scheltinga en Aletta Catharina Lycklama á Nijeholt. Martinus is overleden op 5 maart 1799 in Leeuwarden, 62 jaar oud.
4 Christina van Bouricius, geboren op 18 augustus 1744. Zij is gedoopt op 6 september 1744 in Buitenpost, Achtkarspelen.
5 Willem Livius van Bouricius, geboren op 8 oktober 1746 in Buitenpost, Achtkarspelen. Volgt VIII.
6 Catharina Jetskia van Bouricius, geboren op 9 april 1748. Zij is gedoopt op 14 april 1748 in Buitenpost, Achtkarspelen. Catharina is overleden omstreeks 1760, ongeveer 12 jaar oud.
7 Martinus van Bouricius, geboren op 27 juni 1749. Hij is gedoopt op 6 juli 1749 in Balk, Gaasterland.
8 Christina van Bouricius, geboren op 20 juni 1753. Zij is gedoopt op 24 juni 1753 in Buitenpost, Achtkarspelen.
9 Jacobus van Bouricius, geboren op 8 januari 1755. Hij is gedoopt op 19 januari 1755 in Buitenpost, Achtkarspelen. Jacobus is overleden, ongeveer 4 jaar oud. Hij is begraven omstreeks 19 maart 1759 in Achtkarspelen.

VIII Willem Livius van Bouricius is geboren op 8 oktober 1746 in Buitenpost, Achtkarspelen, zoon van Cornelius Livius van Bouricius (zie VII-c) en Elske Willem-Liviusd. van Viersen. Hij is gedoopt op 16 oktober 1746 in Buitenpost, Achtkarspelen. Willem is overleden op 15 maart 1793 in Vlieland, 46 jaar oud (oorzaak: Omgekomen bij brand op schip). Willem trouwde, 33 jaar oud, op 21 november 1779 in Kollum/Driesum met Cecilia Johanna Cornelisd. van Scheltinga, 25 jaar oud. Cecilia is geboren op 24 juli 1754 in Kollum, dochter van Cornelis van Scheltinga en Cicilia Johanna van Eysinga. Zij is gedoopt op 22 september 1754 in Kollum. Cecilia is overleden op 15 januari 1848 in Leeuwarden, 93 jaar oud.Kind van Willem en Cecilia:

1 Cecilia Johanna van Bouricius, geboren op 5 april 1786. Zij is gedoopt op 10 mei 1786. Cecilia is overleden op 26 augustus 1787, 1 jaar oud.