Enkele eeuwen geleden waren er twee families in Nederland die de famillienaam Bouricius droegen. Beide families kenden vooraanstaande familieleden.

Al in de 16e eeuw was de naam Bouricius in Friesland te vinden. Hans Bourix krijgt in ieder geval vier kinderen die de achternaam Bouricius aannemen. Met enige zekerheid kan worden aangenomen dat het Friese geslacht is uitgestorven.

Het uit Deventer afkomstige geslacht komt eerst voor onder de naam Bouwer. Rond 1684 besloot Gerhard Bouwer als enige van het gezin zijn achternaam te wijzigen naar Bouricius. De afstammelingen van deze familie wonen tegenwoordig verspreid over de hele wereld, maar voornamelijk in Nederland en de Verenigde Staten.

Alhoewel de twee families geen familie van elkaar zijn, zijn de families wel aan elkaar verbonden door huwelijken met leden van de Leeuwarder familie Buma. De zussen Louise Egbertina Buma en Bodina Buma trouwden beiden met een familielid van de Deventer familie, namelijk de broers Adriaan Frans en Louis Gerard. De broer van Louise Egbertina en Bodina, Gerlacus Buma, trouwde met Agatha Cecilia Bouricius van Idema van de Friese familie.