Wijmer Gerbens (1754-1821) neemt in 1811 de naam Bouritius aan. Helaas zijn de boeken waarin de aannames van de familienamen in 1811 geregistreerd zijn uit onder andere Het Bildt en Leeuwarden verloren gegaan en zijn er dus geen tastbare bewijzen. Gezien de huwelijks- en overlijdensaktes nemen in ieder geval vier van de tien kinderen van Wijmer Gerbens uit zijn huwelijk met Akke Arjens ook de naam Bouritius aan. Twee van hun dochters, Klaasje en Maartje, heten bij hun overlijden Gerbens. Waarom Wijmer Gerbens voor de achternaam Bouritius heeft gekozen is onduidelijk. Het is niet één van de meest voor de hand liggende achternamen. Misschien heeft de Leeuwarder familie Bouricius als voorbeeld gediend of zijn er toch nog ergens connecties met de familie Bouricius die nog ontdekt moeten worden.

Overigens neemt op 21 februari 1812 Aaltje Hayes uit Oudega, Smallingerland eveneens de naam Bouritius aan. Dit komt vermoedelijk door het feit dat de familie Van Haersma/Bouricius in die tijd veel grond bezat in Smallingerland. Er is op dit moment geen bewijs dat Aaltje Hayes familie is van de op deze site besproken familie Bouritius.